Прочитать перевод на русский язык можно ниже
MESAFELİ SATIŞ VE EĞİTİM HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
1-TARAFLAR ve TANIMLAR

DANIŞMAN :

Unvanı : EKATERINA CHIRKUNOVA (LINDNER)

Vergi Dairesi : Bodrum

Vergi No : 2090606287

E-mail : support@republic.dog

İnternet Sitesi : https://republic.dog/


Danışan, işbu sözleşme konusu eğitim içeriğine sahip dijital ürünü/eğitim paketini (video, e-mail, online görüşme -görüntülü/sesli...) kullanan kişidir. Danışanın, işbu sözleşmenin kurulması esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve sözleşmeye konu olan dijital ürünü/eğitim paketini hukuka aykırı bir amaçla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.


2-KONU

İşbu sözleşmenin konusu; danışanın, danışmana ait https://republic.dog/ web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu sözleşmede bahsi geçen nitelikleri taşıyan eğitim paketinin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince ve yine iş bu sözleşmeye konu eğitim sürecinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İş bu sözleşme konusu eğitim hizmetleri, online olarak whatsapp, zoom ve telegram gibi uygulamalar üzerinden sunulacaktır.Bireysel eğitim hizmetleri; video ve görselleri kapsayan eğitim paketi ve online eğitim kurslarını (pratik ve teorik dersler ile soru cevap çalışmaları ve eğitim sonrası geri bildirimleri) kapsamaktadır.

Danışan, satışa konu eğitim paketinin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda eğitim paketini satın aldığını iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


3- EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ VE ÜCRETİ

Danışan, iş bu Mesafeli Satış ve Eğitim Hizmetleri Sözleşmesinde özellikleri detaylı olarak belirtilen dijital içerik eğitim ve eğitim hizmetlerini içermektedir.

Satın alınan eğitim paketinin diğer özellikleri ve kullanım koşulları web sitesinde yer alan bilgilerde belirtilmiştir.

İşbu Sözleşmeye konu danışmana ait dijital ürün/eğitim paketi, danışana sözleşmedeki şartlar çerçevesinde sınırlı ve süreli olarak sunulmuştur. Diğer video ve görselleri kapsayan eğitim paketlerinde eğitim sonrasında video ve görsellerin kullanımına devam edilebilmektedir.


4.EĞİTİME ERİŞİM SÜRESİ

Eğitime erişim süresi, danışanın seçmiş olduğu günlük/haftalık/aylık/yıllık eğitim paketlerinin kullanım süresi ile sınırlıdır.

5.CAYMA HAKKI ve DERS İPTALİ

Yasal mevzuat gereği online eğitim hizmeti veya video eğitim paketleri satın alındıktan 7 gün sonra hiçbir şekilde iade işlemi ve ücret iadesi yapılamamaktadır.

Danışan, ödemenin tamamını yaptıktan sonra ya da en geç ilk dersten sonra eğitim hizmetinden cayma hakkına sahip olup, ödemenin yapılmasından sonra ya da en geç ilk dersten sonra cayma hakkını 24 saat için Danışmana yazılı olarak e-mail yoluyla bildirilmelidir. Bu durumda, ilk ders ücreti haricindeki kalan ders ücretleri Danışana iade edilecektir. 24 saat içinde yazılı olarak e-mail yoluyla yapılmayan cayma işlemleri geçersizdir.

Danışan, satın almış olduğu eğitim hizmeti paketlerine ait ders iptali talep etmesi halinde ise, dersten önceki 24 saat içinde Danışmana yazılı olarak e-mail yoluyla yapmalıdır. 24 saat içinde yazılı olarak e-mail yoluyla yapılmayan ders iptalleri geçersizdir, alınmayan derslerin bu kurala göre iptali talep edilmediyse ücret iadesi yapılmayacağı gibi katılım sağlanmayan derslerin de ücret iadesi yapılmayacaktır.


6.ÖDEME YÖNTEMİ

Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Eğitim bedelinin Danışmanın web sayfasında yer alan satışa yetkili kişinin banka hesabına Havale/EFT/SWIFT yöntemi ile gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Danışmanın ilgili havale/EFT/SWIFT masraflarından sorumluluğu bulunmamaktadır, bu masraflardan Danışan sorumludur.

Ödeme işlemi satışa yetkili kişinin hesabına geçtikten sonra eğitimler başlar, eğitimin ücreti peşin olarak alınır.

İyzico ile Ödeme: Eğitim bedelinin Danışman tarafından gönderilen İyzico linki üzerinden kredi/banka kartı ile online ödeme yöntemidir. İyzico üzerinden yapılan online ödemelerde alınacak olan komisyon bedelinden Danışman sorumlu değildir.


7.EĞİTİM PAKETİNİN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

Danışan, satın aldığı eğitim ile ilgili; iş bu sözleşmeyi okuyarak onaylamasının ve eğitim bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesinin ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın eğitim paketinin satış işlemi tamamlanmış sayılır. Bu suretle eğitim, belirtilen süre, zaman ve şartlarla danışanın veya danışanın bildirdiği eğitimden faydalanacak kişi ("Kullanıcı") ile yapılacak olan online toplantı/telekonferans, Whatsapp, Zoom, Telegram gibi uygulamalar üzerinden ve video paylaşımı gibi yöntemlerle kullanımına açılacak ve her bir ders anında eğitim Danışana teslim edilmiş olacaktır.

Danışan, iş bu sözleşmenin kurulması esnasında danışman tarafından danışan veya kullanıcıya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda danışman ile paylaştığı danışan veya kullanıcıya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, danışan veya kullanıcıya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu nedenle her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.


8.DANIŞANIN HAKLARI, BEYANLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.Danışan, satın almış olduğu eğitimi satın almadan önce eğitim ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir. Danışan, söz konusu eğitimi satın alarak sözleşmede belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir. Danışan, satın aldığı eğitimi tüm mevzuata ve iş bu sözleşmeye uygun olarak kullanacağını, eğitimi kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, herkese açık iletim ve yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlamalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder. Danışanın iş bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklere aykırı davranması halinde Danışman iş bu sözleşmeyi feshetme, Danışana sağlanan dijital içeriğin kullanımına ve eğitime son verme hakkı saklıdır.

8.2.Dijital eğitim paketi ve video paylaşımları internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği danışanın veya kullanıcının sorumluluğundadır. Danışan, dijital ürünün/eğitim paketinin kullanılmasıyla ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan Danışmanın hiçbir koşul altında sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

8.3.Danışan, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, davranışlarda bulunması halinde; dijital ürünün/eğitim paketinin kullanımının Danışman tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini, dijital içeriğin kullanımına son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

8.4.Danışan, eğitim paketini kullanırken gerçekleştirdiği tüm eylemlerden sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Danışan, Danışmanın eğitim tavsiyesi niteliğindeki talimatlarına uymak ve bunlara özen göstermek zorundadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde Danışmanın sorumluluğu bulunmamaktadır. İş bu online eğitim paketleri veya video/görsel paylaşımları köpek eğitimi gibi hassas bir konu üzerine hazırlandığından eğitimde öğrenilen bilgilerin kullanımından doğacak tüm maddi ve manevi zararlardan Danışmanın sorumluluğu bulunmamaktadır. Eğitim sırasında Danışana verilen bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Bilgileri uygulayıp uygulamamak Danışanın kendi kişisel sorumluluğundadır.

8.5.Danışan, eğitim paketini/hizmetini herhangi bir üçüncü şahsa kullandırmayacağını, eğitim paketini/hizmetini yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını, eğitim paketini/hizmetini üçüncü bir şahsa kiralamayacağını, satışını yapmayacağını, her ne şekilde olursa olsun ticari amaçla kullanmayacağını, sosyal medya ortamlarında ve diğer internet sitelerinde yayınlamayacağını, eğitimin tamamını yahut herhangi bir bölümünü kayıt altına almayacağını ve başka bir platformda paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışmanın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

8.6.Danışan eğitim paketini/hizmetini kullanırken herhangi bir gizlilik ihlali söz konusu olması halinde derhal ve gecikmeksizin Danışmanı bilgilendireceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7.Danışan, Danışmanın elinde olmayan sebeplerle eğitimin kullanılamaması durumunda Danışmanın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, almış olduğu ücretli eğitimewh sahip içeriği kullanması sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek herhangi bir nam altında Danışmandan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8.Danışan, Danışmanın sunduğu eğitimi alması dolayısıyla satın aldığı dijital içerikleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların hukuka uygun lisanslı olduğunu, aksi halde lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan Danışmanın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9.Danışan, iş bu sözleşme ile Danışmanın fikri mülkiyet haklarını ihlal ederse, eseri izinsiz kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ya görüntülemesi, kullanarak türetmesi gibi hallerde, Danışmana 500 000 TL cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışman, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde suç veya ceza öngören hükümlerden doğan ve/veya Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya tüm dava haklarını saklı tutmaktadır.

8.10. İş bu sözleşme konusu eğitim, online olarak Whatsapp, Zoom, Telegram gibi uygulamalar üzerinden görüntülü/sesli eğitim hizmeti olup, gözleme dayalı değerlendirme ve eğitimi kapsamaktadır. Danışanın, işyerinden ya da evinden ayrılmadan internet aracılığı ile online eğitim hizmeti ve eğitime ilişkin ön bilgi alabilmesi amacıyla bu hizmet sunulmaktadır.

8.11.İş bu sözleşme konusu eğitim hizmetini alabilmek için reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak), kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması ve herhangi başka bir yasal sebepten bu sözleşmenin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi bir duruma sahip olmamak gerekmektedir. 18 yaş altındaki Danışanlar veli ya da vasileri aracılığı ile onların irtibat bilgileri ve onların katılımı ile sözleşme konusu hizmetleri alabilirler.

8.12.Danışan, Danışman tarafından belirlenen eğitim gün ve saatinde online olarak Whatsapp, Zoom, Telegram gibi uygulamalar üzerinden ders saatinde hazır olması gerekmektedir. Danışan ilgili eğitim sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.

8.13.Mücbir sebepler, teknik bir nedenden dolayı veya bağlantı kopması nedeniyle görüşmenin sona ermesi halinde, Danışan kalan süre üzerinden tekrar görüşme hakkına sahip olacaktır. İlgili hallerde Danışana yeni eğitim saati Danışman uygunluğu dikkate alınarak verilecektir.

8.14.Danışan, ilk dersten sonra en geç iki gün içinde Danışmanın eğitim sırasında vermiş olduğu tavsiye ve talimatları uygulamaya başlamak zorunda olup, Danışmandan almış olduğu eğitim sırasında edindiği tavsiye ve talimatların köpek/köpekleri üzerindeki etkileri detaylı olarak Danışmana geri bildirmekle yükümlüdür. Danışan, eğitim sırasında edinilen tavsiye ve talimatların köpek/köpekler üzerindeki etkilerini yazılı olarak mail veya Whatsapp/Telegram mesajı olarak veya Danışman tarafından belirlenecek olan online görüşme sırasında iletebilir.

8.15.Danışan, eğitim sırasında edindiği bilgiler doğrultusunda köpeği/köpekleri ile egzersizleri uygulamak ve bu egzersizleri video ile kayıt altına almak ve her online eğitim sonrasında iki hafta boyunca haftada iki kez toplam dört kez geri bildirim amacıyla Danışmana yazılı olarak mail veya Whatsapp/Telegram mesajı olarak veya Danışman tarafından belirlenecek olan online görüşme sırasında bildirmek zorundadır.

8.16.Danışan, online eğitim sonrasında Danışman tarafından önerilen tamamlayıcı materyalleri; ek videolar, Danışman tarafından önerilen kitapları da gözden geçirmek zorundadır.

8.17.Eğitim esnasında Danışan tarafından Danışmana ve diğer Danışanlara karşı etik ve ahlak kurallarına aykırı, saygısızca konuşma, hakaret etme, uygunsuz davranışta bulunulduğu taktirde Danışman tarafından görüşmeye derhal son verilir ve Danışman tarafından ödenen ücret iade edilmez. Bununla birlikte, Danışanın kuralları ihlal etmesi, kaba bir şekilde iletişim kurması, geri bildirim ve ödevleri zamanında göndermemesi, Danışmana cevap vermemesi, eğitime 15 dakikadan fazla geç kalması, eğitime 24 saatten az bir zaman kala dersi iptal etmesi ve özellikle üç kez ders değişikliği yapmak istemesi, köpeğe kötü davranması hallerinde Danışmanın ücret iadesi yapmadan eğitime son verme hakkı saklıdır.


9.DANIŞMANIN HAKLARI, BEYANLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1.Danışman, işbu sözleşme konusu eğitimin iş bu sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur.

9.2.Danışman, mücbir sebepler hariç olmak üzere, iş bu sözleşme kapsamında sağladığı online eğitim hizmetini Danışanın satın almış olduğu eğitim paketi süresi boyunca mücbir sebepler hariç olmak üzere kesintisiz ve sürekli bir şekilde sağlamakla yükümlüdür.

9.3.Danışman, eğitim hizmetinin kendisinden kaynaklanmayan mücbir bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde Danışana bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. Danışman ayrıca söz konusu eğitim ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile (e-mail, whatsapp/telegram gibi) tüm Danışanlara duyurmakla yükümlüdür.

9.4.Danışman; iş bu sözleşmenin kurulduğu günden itibaren eğitim paketi süresi boyunca dijital içerikleri ve video ve görselleri Danışanın kullanımına hazır edecektir.

9.5.Danışman yalnızca iş bu sözleşme konusu eğitimi Danışana sağlamakla yükümlü olup, Danışan/Kullanıcıya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Eğitimin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları Danışanın sorumluluğunda olup, eğitimin Danışanın sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde Danışman sorumlu değildir. İş bu online eğitim paketleri veya video/görsel paylaşımları köpek eğitimi gibi hassas bir konu üzerine hazırlandığından eğitimde öğrenilen bilgilerin kullanımından doğacak tüm maddi ve manevi zararlardan Danışmanın sorumluluğu bulunmamaktadır. Eğitim sırasında Danışana verilen bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Bilgileri uygulayıp uygulamamak Danışanın kendi kişisel sorumluluğundadır.

9.6.Danışman, iş bu sözleşme konusu eğitim sırasında sunulan bilgilerin Danışan tarafından nasıl uygulandığından ve talimatlara uyulup uyulmamasından ne eğitim süresi boyunca ne de eğitim sonrasında sorumlu değildir. Danışman, eğitim sırasında öğrenilen bilgilerin Danışan tarafından kullanımı ve Danışmanın talimatlarının uygulanması neticesinde oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

9.9.Danışman, eğitim ile sunulan her türlü online eğitim içeriği üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla önceden bildirimde bulunmaksızın güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

9.10.Danışman, doğrudan doğruya online eğitim içeriği ile ilgili olmayan internet bağlantısı, cihaz, teknik ve kullanıcı kaynaklı sorunlardan hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz.

9.11.Danışanın iş bu sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, Danışmanın iş bu sözleşmeyi feshetme Danışana sağlanan online eğitim içeriğine ve eğitimin kullanımına son verme ve Danışanın online eğitim içeriğine erişimini kapatma, kısıtlama veya askıya alma ve eğitime son verme hakkı saklıdır.


10.EĞİTİM GRUBU İLETİŞİM VE ETİK KURALLAR

Online eğitim sırasında bir sohbet odasında soruları yanıtlarken veya görüşlerinizi paylaşırken lütfen aşağıdaki 3 basit kurala uyunuz:

1.)İyi şeylerle başlayın: Yaptığınız her eleştirel yorum için, yanıtınıza/yorumunuza başlarken en az iki olumlu şey bulun. Topluluk içindeki diğer öğrencilerin veya Danışmanın başarılarını ve ilgi çekici tespitlerini vurgulayın. Sadece "harikasın" demeyin, hangi spesifik düşüncelerin, eylemlerin, çözümlerin size başarılı ve iyi geldiğini ve nedenlerini de belirtin.

2.)Görüşünüzün kritik bir kısmını ifade edin veya bir soruyu yanıtlayın.

3.)Fikrinizi saygılı, duyarlı, gerçeklere dayalı bir şekilde söyleyin ve bunu yaparken yargılamaktan, genelleme yapmaktan ve kişileri doğrudan eleştirmeden yapmaya çalışın. Yorumlara değil, gerçeklere dayanan olaylara ilişkin durumları paylaşın ve mümkün olduğunca kendi bakış açınızı savunun.

Unutmayın, köpek eğitimine modern yaklaşımımızda davranış bilimine dayanıyoruz. Sistematik düşünmeyi, hayvanın davranışını, motivasyonlarını, ihtiyaçlarını analiz etmeyi öğreniyoruz ve köpekle çalışmamızı önyargılara veya yorumlarımıza göre değil, davranışlarına dayandırıyoruz.Online eğitimlerde, katılımcıların huzurunu ve düzenini bozacak her türlü hal, hareket ve davranış topluluk kurallarına aykırıdır;

-Uyarılara rağmen eğitimin akışını bozacak her türlü müdahale; eğitim konusuyla ilgili olmayan bilgi, fotoğraf ve videolar yayınlamak.

-Herhangi bir ürün veya hizmetin satışı, satın alınması veya reklamı gibi ilanlar yayınlamak.

-Grup üyelerinin cihazları için tehlikeli dosya ve bağlantılar göndermek. Bu durumda, grupta yayınlanan herhangi bir linkin açılması durumunda kullanıcının uğrayacağı maddi ve manevi zarardan Danışman sorumlu değildir.

-Kişilerin birbirlerine veya herhangi bir kişi / kurum hakkında ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, küfür veya hakaret içeren söylemlerde bulunması.

-Eğitimlere alkol ve / veya uyuşturucu madde etkisinde katılmak.

-Eğitim süresince alkol, uyuşturucu madde ve / veya tütün ürünleri tüketmek.

-Eğitimlere, katılımcıların dikkatini dağıtacak ve disiplini olumsuz etkileyebilecek nitelikte uygunsuz kıyafetler ile katılmak.

Yanıltıcı bilgi vermek, uygunsuz dil kullanmak ve uygun olmayan paylaşımlar yapmak topluluk kurallarına aykırıdır.

-Öğrenim deneyimini olumsuz yönde etkileyecek ve topluluk motivasyonunu düşürecek bilgi paylaşımı yapılması.

-Küfür, argo ve hakaret kullanarak eğitim sürecini olumsuz etkilemek.

-Eğitim sırasında "CAPS LOCK" etkinleştirerek mesajlar yazmak.

-Katılımcıların huzurunu bozacak ve zarar verebilecek içeriklerin paylaşılması. (Ör. virüsler, cinsel içerikli paylaşımlar vb.)

-Diğer grup üyelerinin kişisel verilerini rızaları olmadan ifşa etmek, paylaşmak.

Şiddet ve hakaret içeren her türlü hal, hareket ve davranışta bulunmak topluluk kurallarına aykırıdır.

-Öğrencilerin, diğer öğrenciler veya Danışmanın dini inancına, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal durumuna, siyasi görüşüne, cinsel yönelimine, fiziksel durumuna yönelik nefreti teşvik edici, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı söylem ve/veya davranışlarda bulunmak.

-Öğrencilerin, diğer öğrenciler veya Danışmana yönelik tehdit, nefret ve saldırganlık içeren davranışlar sergilemek.

Yukarıda belirtilen topluluk kurallarının ihlal edilmesi durumunda veya iletişimde yapıcı olmayan, yeterince kibar ve saygılı bir şekilde iletişim kurulmadan eleştirilerde bulunulması, kişinin fikrini dayatması, hakaret, nefret, trolleme, kişisel saldırılarda bulunulması hallerinde Danışanın eğitim içi materyallere erişimi engellenir ve eğitim için yapılan ücret iade edilmeksizin derhal eğitimden çıkarılarak men edilir.

Danışman, grupta yayınlanan ve mevcut iletişim kurallarını ihlal eden yorumları açıklama yapmaksızın silme veya düzeltme hakkına sahiptir.

Danışman, mesajlarınıza müsaitlik durumuna göre cevap verme hakkına sahiptir.

Danışman, öğrencilerin grupta bilgi, görüntü, ses ve video materyalleri yayınlaması durumunda telif hakkı ihlallerinden sorumlu değildir.


11.TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER - KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

Danışman, Danışana ticari iletiler gönderebilir. Danışan, ticari ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin işbu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile Danışmana ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Danışman, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Eğitimin kişiye özel hizmet verebilmesi için üyelik kaydı sırasında Kimlik Numaranızın ve doğum tarihi bilgilerinizin alınması gerekebilir. Bu konuda kapsamlı bir aydınlatma metni hazırlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni web sitesinde yer almaktadır.


12.DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birinin hükümsüz olması halinde bu geçersizlik sözleşmenin tümüne sirayet etmeyecek ve sözleşme, diğer hükümleri ile geçerliliğini koruyacaktır.13.YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan veya işbu sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda Muğla/Bodrum Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi yetkilidir. İş bu Sözleşmenin ana versiyonu Türkçe olarak hazırlanmış ve Türk Hukuk Mevzuatına göre gözden geçirilmiştir. Diğer dillerdeki versiyonlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Farklı dillerdeki versiyonlar arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Türkçe hazırlanan versiyon her zaman geçerli olacaktır.


14.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu sözleşme, Danışan tarafından eğitim paketinin satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren eğitim süresinin sona ermesiyle kendiliğinden (eğitim yanında sunulan hizmetler dahil) sona erer. Danışan, eğitim bitiminde whatsapp veya telegram gruplarında kalmaya devam edebilir ve dilediği zaman gruplardan ayrılabilir, eğitim sırasında Danışan, eğitim sırasında kendisiyle paylaşılan video kayıtlarının kullanımına devam edebilir.

Danışman, Danışanın iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini iş bu sözleşmede belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde Danışan, Danışmandan hiçbir bedel talep edemez.


15.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Sözleşme, Danışan tarafından okunarak elektronik ortamda onaylanması ve ödeme sayfasından ödemenin tamamlanması ile tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. Danışan, bu hususu bilerek sözleşmeyi okumuş ve onaylamıştır.

Satın alınan eğitim programı, satış ve kullanımı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.Пользовательский договор
1-Стороны и определения

КОНСУЛЬТАНТ

Название : ЕКАТЕРИНА ЧИРКУНОВА (ЛИНДНЕР)

Налоговое управление Бодрум

Налоговый номер : 2090606287

Электронная почта : support@republic.dog

Сайт : https://republic.dog/Клиент - это лицо, которое использует цифровой продукт / учебный пакет (видео, электронная почта, онлайн звонок - видео / аудио, размещенное на платформах republic.dog, Telegram, GetCourse или других) с содержанием обучения или консультации, являющегося предметом настоящего договора. Клиент принимает и обязуется, что информация, предоставленная при заключении настоящего договора, является полной и правильной, и что он не будет использовать цифровой продукт / учебный пакет, являющийся предметом договора, в незаконных целях.2-СУБЪЕКТ

Предметом настоящего договора является определение прав и обязанностей сторон в процессе обучения, являющегося предметом настоящего договора, в соответствии с положениями Закона № 6502 о защите потребителей и Положения о дистанционных договорах в отношении продажи пакета обучения или консультаций, приобретенного консультантом в электронном виде на сайте консультанта https://republic.dog/, обладающего квалификацией, указанной в настоящем договоре.

Услуги по обучению, предусмотренные настоящим контрактом, будут предоставляться в режиме онлайн через такие приложения, как Whatsapp, Zoom и Telegram. Индивидуальные услуги по обучению включают в себя учебный пакет, включающий видео и наглядные материалы, и онлайн-курсы обучения (практические и теоретические занятия, изучение вопросов и ответов, а также отзывы после обучения и/или другое, указанное в описании конкретного продукта).

Клиент соглашается и заявляет, что он был проинформирован обо всей предварительной информации, такой как характеристики и содержание продаваемого учебного пакета, цена продажи, способ оплаты, что он утверждает эту предварительную информацию в электронном виде и затем приобретает учебный пакет в электронном виде в соответствии с условиями настоящего договора.3- ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

В настоящий Договор об оказании услуг по дистанционным продажам и обучению Клиент включает услуги по обучению и тренингу в области цифрового контента, особенности которых подробно описаны на странице описания соотвествующего продукта на сайте republic.dog.

Другие особенности и условия использования приобретенного пакета обучения указаны в информации на сайте.

Цифровой продукт / учебный пакет консультанта, являющийся предметом настоящего Соглашения, был предложен клиенту на ограниченный и лимитированный период времени в рамках условий договора. В тренинговых пакетах, включающих другие видео и изображения, использование видео и изображений может продолжаться и после окончания тренинга.4. ДОСТУП К ОБУЧЕНИЮ

Продолжительность доступа к обучению ограничена периодом использования выбранных клиентом ежедневных/недельных/месячных/годовых пакетов обучения.5.ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ УЧЕБЫ И ОТМЕНУ КУРСА

В соответствии с законодательством, услуги онлайн-обучения или пакеты видео-обучения не могут быть возвращены и компенсированы в любом случае через 7 дней после покупки.

Клиент имеет право отказаться от услуг обучения после полной оплаты или не позднее, чем после первого занятия, и должен уведомить об этом Консультанта в письменном виде по электронной почте support@republic.dog в течение 24 часов после оплаты или не позднее, чем после первого занятия. В этом случае оставшаяся плата за курс, за исключением платы за первый урок, будет возвращена Консультанту. Отказ от участия в курсе, не сделанный в течение 24 часов в письменном виде по электронной почте, считается недействительным.

Если клиент требует отмены курса по приобретенным им пакетам образовательных услуг, он должен направить письменное сообщение консультанту в течение 24 часов до начала курса. В течение 24 часов отмена курса, не сделанная в письменной форме по электронной почте, недействительна. Если отмена курсов, не пройденных в соответствии с этим правилом, не запрашивается, возврат средств не производится, равно как и не возвращаются деньги за не посещенные курсы.6.СПОСОБ ОПЛАТЫ

Оплата банковским переводом/Eft: Это способ оплаты, при котором стоимость обучения перечисляется на банковский счет лица, уполномоченного для продажи на веб-странице Консультанта, посредством банковского перевода/EFT/SWIFT. Консультант не несет ответственности за соответствующие расходы, связанные с электронным переводом/EFT/SWIFT, эти расходы несет Клиент.

Тренировки начинаются после перевода оплаты на счет уполномоченного на продажу лица, оплата за тренировку берется заранее.

Оплата через Iyzico: Это способ онлайн-оплаты стоимости обучения с помощью кредитной/дебетовой карты по ссылке Iyzico, отправленной Консультантом или указанной на сайте. Консультант не несет ответственности за комиссию, взимаемую при оплате через Iyzico.7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПАКЕТА, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

После прочтения и одобрения настоящего договора и внесения оплаты за тренинг, продажа пакета тренингов считается завершенной без необходимости каких-либо дополнительных действий. Таким образом, тренинг будет предоставлен клиенту или лицу, которому будет полезен тренинг ("Пользователь"), на указанный период, время и условия посредством онлайн-встречи / телеконференции, таких приложений, как Whatsapp, Zoom, Telegram и обмена видео.

Клиент признает, что необходимая информация об обработке персональных данных клиента или пользователя была предоставлена консультантом при заключении настоящего договора, что он уполномочен предоставлять консультанту персональные данные клиента или пользователя в данном контексте, что он выполнил необходимые обязательства по раскрытию информации в рамках KVKK, и поэтому признает, что он (клиент) несет всю полноту ответственности.8. ПРАВА, ДЕКЛАРАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАНТА

8.1. Клиент заявил, что прочитал, понял и принял всю предварительную информацию о тренинге до приобретения приобретаемого тренинга. Приобретая данный тренинг, Клиент получил право на использование и получение выгоды в пределах и на условиях, указанных в договоре. Клиент принимает и заявляет, что будет использовать приобретенный тренинг в соответствии со всеми законодательными актами и настоящим договором, не будет копировать, воспроизводить, перерабатывать, распространять, делать публичной передачу и ретрансляцию тренинга и будет соблюдать все обязательства в рамках ограничений, налагаемых на него Законом № 5846 об интеллектуальных и художественных произведениях. В случае нарушения Клиентом обязательств по настоящему договору, Консультант оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор, прекратить использование цифрового контента, предоставленного Клиенту, и прекратить обучение.

8.2. Цифровой образовательный пакет и обмен видео требуют доступа в Интернет. Ответственность за предоставление, качество и безопасность такого интернет-соединения несет клиент или пользователь. Клиент принимает и заявляет, что Консультант ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за аппаратные недостатки электронного устройства (устройств), связанные с использованием цифрового продукта/образовательного пакета; проблемы, возникающие в связи с качеством интернета или доступом к нему.

8.3. Клиент принимает и заявляет, что использование цифрового продукта/образовательного пакета может быть прекращено Консультантом в одностороннем порядке, и что он/она имеет право прекратить использование цифрового контента в случае поведения, противоречащего общепринятой морали и общественному порядку.

8.4. Клиент принимает и заявляет, что он/она несет ответственность за все действия, которые он/она совершает при использовании учебного пакета. Клиент обязан следовать инструкциям Консультанта, которые носят характер обучающих советов, и внимательно относиться к ним. Консультант не несет ответственности в случае несоблюдения этих инструкций. Поскольку данные пакеты онлайн-тренингов или видео/визуальные акции подготовлены по такой деликатной теме, как дрессировка собак, Консультант не несет ответственности за любой материальный и моральный ущерб, возникший в результате использования информации, полученной в ходе тренинга. Информация, предоставляемая Клиенту в ходе тренинга, носит исключительно рекомендательный характер. Клиент несет личную ответственность за то, применять или нет полученную информацию.

8.5. Клиент принимает, заявляет и обязуется, что не будет предоставлять пакет/услугу тренинга третьим лицам, будет использовать пакет/услугу тренинга только самостоятельно, не будет сдавать пакет/услугу тренинга в аренду третьим лицам, не будет продавать его, не будет использовать его в коммерческих целях каким-либо образом, не будет публиковать его в социальных сетях и других интернет-сайтах, не будет записывать весь тренинг или любую его часть и не будет распространять его на любой другой платформе. Консультант оставляет за собой право применить положения о компенсации и/или штрафные санкции в соответствии с Кодексом обязательств Турции, Коммерческим кодексом Турции и соответствующим законодательством в связи с ущербом, понесенным Консультантом в результате данного нарушения.

8.6. Клиент принимает, заявляет и обязуется немедленно и без промедления информировать Консультанта в случае любого нарушения конфиденциальности при использовании учебного пакета/услуги.

8.7. Клиент принимает, заявляет и обязуется, что Консультант не несет никакой ответственности в случае, если обучение не может быть использовано по причинам, не зависящим от Консультанта, что Консультант не несет ответственности за любой ущерб системе в результате использования контента с платным образованием, что система заражена вредоносными кодами, такими как вирусы, и что Клиент или Пользователь не будет требовать от Консультанта никакой компенсации или любого другого требования под любым названием.

8.8. Клиент соглашается, заявляет и обязуется, что программное обеспечение, необходимое Клиенту для просмотра цифрового контента, приобретенного в результате прохождения обучения, предлагаемого Консультантом, лицензировано в соответствии с законом, в противном случае Консультант не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть в результате использования нелицензионного программного обеспечения.

8.9. Если Клиент нарушает права интеллектуальной собственности Консультанта в рамках данного контракта, в таких случаях, как копирование, воспроизведение, распространение, демонстрация, использование, извлечение произведения без разрешения является незаконным и облагается штрафом 500 000 турецких лир без необходимости какого-либо судебного решения. Клиент принимает, заявляет и обязуется оплатить штраф авансом в случае нарушения права интеллектуальной собственности Консультанта. Консультант также оставляет за собой право на компенсацию и/или все судебные права, вытекающие из положений, предусматривающих правонарушения или штрафы в рамках соответствующего законодательства и/или в соответствии с Кодексом обязательств, Коммерческим кодексом Турции, Положениями о конкуренции и соответствующим законодательством в связи с ущербом, понесенным в результате данного нарушения.

8.10. Обучение, являющееся предметом настоящего договора, представляет собой онлайн видео/аудио тренинг через такие приложения, как Whatsapp, Zoom, Telegram, и включает в себя оценку и обучение на основе наблюдения. Данная услуга предоставляется для того, чтобы Клиент или Пользователь мог получить услугу онлайн-тренинга и предварительную информацию о тренинге через интернет, не покидая рабочего места или дома.

8.11. Для получения услуг по обучению, предусмотренных настоящим договором, Клиенту и Пользователю необходимо быть совершеннолетним (достигшим 18 лет), не иметь ситуации, которая может помешать ему принимать и реализовывать собственные решения, не иметь ситуации, которая может потребовать опеки, а также не иметь ситуации, противоречащей положениям настоящего договора с самого начала по любой другой законной причине. Клиенты младше 18 лет могут получать услуги по договору через своих родителей или опекунов с указанием их контактной информации и при их личном участии в обучении.

8.12. Клиент должен быть готов к моменту проведения занятия через такие приложения, как Whatsapp, Zoom, Telegram в режиме онлайн в день и время тренинга, определенное консультантом. Клиент должен быть один во время соответствующего процесса обучения и обеспечить тишину и уединение во время занятия, чтобы не было шума, отвлекающих факторов, использования мобильных телефонов, прерываний и помех, которые помешают проведению консультации.

8.13. В случае прекращения консультации по форс-мажорным обстоятельствам, техническим причинам или отключению, Клиент имеет право провести повторное занятие на оставшееся время. В соответствующих случаях Клиенту будет предоставлено с учетом ближайшего свободного времени Консультанта.

8.14. Клиент обязан приступить к выполнению советов и инструкций, данных Консультантом во время обучения, не позднее двух дней после первого (или каждого) занятия, и обязан подробно отчитываться перед Консультантом о влиянии советов и инструкций, полученных от Консультанта во время обучения, на собаку/собак. Клиент может сообщить о результатах советов и инструкций, полученных в ходе обучения собаки/собак, в письменном виде в виде электронного письма, сообщения Whatsapp/Telegram или во время онлайн-интервью, которое определит Консультант.

8.15. Клиент обязан выполнять упражнения со своей собакой/собаками в соответствии с информацией, которую он/она получил/получила во время обучения, записывать эти упражнения на видео и письменно уведомлять Консультанта для обратной связи два раза в неделю в течение двух недель после каждого онлайн-тренинга, два раза в неделю в общей сложности четыре раза, по электронной почте или сообщением Whatsapp/Telegram, или во время онлайн-интервью, которое определяет Консультант.

8.16. После онлайн-тренинга Клиент обязан ознакомиться с дополнительными материалами, книгами, рекомендованными Консультантом.

8.17. В случае любой неуважительной речи, оскорбления или неподобающего поведения в отношении Консультанта и других Консультантов во время тренинга, Консультант обязан немедленно прекратить собеседование, а оплаченный Консультантом гонорар не возвращается. Однако если Клиент нарушает правила, общается в грубой форме, не присылает вовремя отзывы и задания, не отвечает Консультанту, опаздывает на тренинг более чем на 15 минут, отменяет занятие менее чем за 24 часа до тренинга и тем более хочет перенести занятие три раза, плохо обращается с собакой, Консультант оставляет за собой право прервать тренинг без возврата гонорара.9. ПРАВА, ДЕКЛАРАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАНТА

9.1. Консультант несет ответственность за то, чтобы обучение, предусмотренное настоящим контрактом, соответствовало условиям, указанным в настоящем договоре.

9.2. Консультант обязуется предоставлять услуги онлайн-обучения, предусмотренные настоящим контрактом, бесперебойно и непрерывно, за исключением форс-мажорных обстоятельств, в течение всего срока действия пакета обучения, приобретенного Клиентом, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Консультант обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения информации о невозможности исполнения договора уведомить Клиента и в течение этого срока прекратить оказание услуги, если услуга по обучению становится невозможной в результате форс-мажорных обстоятельств, возникших не по его вине. Консультант также обязан сообщать Клиенту на сайте или другим способом (например, по электронной почте, Whatsapp/телеграммой) об изменениях, которые произойдут в отношении данного тренинга.

9.4. Консультант обязуется предоставить Клиенту цифровые материалы, а также видео и визуальные материалы на весь период обучения, начиная со дня заключения настоящего контракта.

9.5. Консультант обязуется только предоставить тренинг, предусмотренный настоящим контрактом и описанием продукта, оплаченного Клиентом, и не берет на себя обязательств по достижению успеха или определенного результата перед Клиентом/Пользователем. Эффективное использование тренинга и все результаты этого использования являются ответственностью Клиента и Пользователя, и Консультант никоим образом не несет ответственности за то, что тренинг не соответствует субъективным ожиданиям Клиента или Пользователя и за любой прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть по этим и другим причинам. Поскольку данные пакеты онлайн-тренингов или видео/визуальные материалы подготовлены по такой деликатной теме, как дрессировка собак, Консультант не несет ответственности за любой материальный и моральный ущерб, возникший в результате использования информации, полученной в ходе тренинга. Информация, предоставляемая Клиенту в ходе тренинга, носит исключительно рекомендательный характер. Клиент несет личную ответственность за то, применять или нет полученную информацию.

9.6. Консультант не несет ответственности за то, как информация, предоставленная в ходе обучения по настоящему контракту, будет применена Клиентом и будут ли соблюдены инструкции, ни в период обучения, ни после его окончания. Консультант ни в коем случае не несет ответственности за любой ущерб, вызванный использованием Клиентом информации, полученной в ходе тренинга, и выполнением инструкций Консультанта.

9.9.Консультант имеет право по своему усмотрению вносить изменения во все виды содержания онлайн-тренингов, предлагаемых в рамках обучения, вносить изменения, удалять необходимое содержание и/или добавлять новое содержание, обновлять содержание без предварительного уведомления с целью сделать его подходящим для текущих программ обучения.

9.10.Консультант ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за проблемы с подключением к Интернету, устройством, техническими и пользовательскими проблемами, которые не имеют прямого отношения к содержанию онлайн-обучения.

9.11. Консультант оставляет за собой право расторгнуть настоящий контракт, прекратить предоставление Клиенту материалов онлайн-тренинга и использование тренинга, а также закрыть, ограничить или приостановить доступ Клиента к материалам онлайн-тренинга и прекратить тренинг в связи с действиями или сделками Клиента, противоречащими положениям настоящего контракта.10-Я УЧЕБНАЯ ГРУППА ОБЩЕНИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

Отвечая на вопросы или высказывая свое мнение в чате во время онлайн-тренинга, пожалуйста, следуйте этим 3 простым правилам:

1.) Начните с хорошего: на каждое критическое замечание найдите как минимум два положительных момента, с которых вы начнете свой ответ/комментарий. Подчеркните достижения и интересные наблюдения других участников обсуждения. Не просто скажите "вы молодец", а укажите, какие конкретные идеи, действия, решения и т. д. были успешными и хорошими и почему.

2.) Выразите важную/критическую часть своего мнения или ответьте на вопрос.

3.) Выражайте свое мнение в уважительной, деликатной, фактической манере и старайтесь делать это без осуждения, обобщения или прямой критики. Делитесь фактическими ситуациями, основываясь на фактах, а не на интерпретациях.

Помните, что наш современный подход к дрессировке собак основан на поведенческой науке. Мы учимся мыслить системно, анализировать поведение животного, его мотивы, потребности и основывать свою работу с собакой на ее поведении, объективных наблюдениях, а не на предрассудках или наших интерпретациях.На онлайн-тренингах любое поведение, которое может нарушить мир и порядок среди участников, противоречит правилам сообщества. В частности:

- Любое вмешательство, которое может нарушить ход обучения; публикация информации, фотографий и видео, не относящихся к предмету обучения.

-Публикация рекламных объявлений, таких как продажа, покупка или реклама любого товара или услуги.

-Отправка опасных файлов и ссылок на устройства участников группы. В этом случае Консультант не несет ответственности за материальный и моральный ущерб, который понесет пользователь, если откроет любую ссылку, опубликованную в группе.

-Расистские, сексистские, гомофобные, оскорбительные высказывания в адрес друг друга или любого человека/организации.

-Присутствие на тренингах в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.

-Употребление алкоголя или наркотиков в период обучения.

-Участие в тренингах в неподобающей одежде, которая может отвлекать внимание участников и негативно влиять на дисциплину.

Предоставление недостоверной информации, использование неуместных выражений и создание неуместных сообщений противоречит правилам общения.

-Обмен информацией, которая негативно повлияет на процесс обучения и снизит мотивацию участников обучения.

-Негативно влияет на учебный процесс, используя ругательства, сленг и оскорбления.

-Написать сообщения, активировав "CAPS LOCK".

-Обмен контентом, который может нарушить спокойствие участников (например, вирусы, сексуальный контент и т.д.).

-Разглашение и передача личных данных других членов группы без их согласия.

В ходе общения участников и обсуждений запрещено любое насилие и оскорбительное поведение.

-Участие в ненавистнических, насильственных, провокационных, оскорбительных высказываниях и/или поведении, направленных против религиозных убеждений, расы, этнического происхождения, возраста, социального статуса, политических взглядов, сексуальной ориентации, физического состояния участников или Консультанта.

-проявление угроз, ненависти и агрессивного поведения по отношению к участникам или Консультанту.

В случае нарушения вышеуказанных правил или в случае критики, навязывания своего мнения, оскорблений, ненависти, троллинга, личных нападок без общения в конструктивной, вежливой и уважительной манере, Клиент лишается доступа к материалам тренинга и немедленно отстраняется от участия в тренинге без возврата оплаты за тренинг.

Консультант имеет право удалять или исправлять комментарии, размещенные в чатах и нарушающие действующие правила общения, без объяснения причин.

Консультант имеет право отвечать на ваши сообщения в зависимости от наличия свободного времени.

Консультант не несет ответственности за нарушение авторских прав, если участники обсуждения публикуют в группеили чате информацию, изображения, аудио- и видеоматериалы.11.КОММЕРЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Консультант может отправлять Клиенту коммерческие сообщения. Консультант может отказаться от получения этих сообщений в любое время. Отправка коммерческих электронных сообщений прекращается в течение 3 (трех) рабочих дней после того, как запрос об отказе поступит к Консультанту на электронную почту support@republic.dog.

В рамках Закона № 6698 о защите персональных данных и сопутствующего законодательства Консультант может оценивать, анализировать и передавать ваши личные, образовательные данные, данные об использовании системы и другую информацию третьим лицам, когда это необходимо, не нарушая вашей безопасности, и может использовать эти данные в приложениях для оценки использования и маркетинга, анонимно для выполнения своих собственных обязательств и для некоторых статистических оценок, а также может классифицировать их в базе данных и хранить их неограниченное время. Для того чтобы тренинг мог предоставлять персонализированные услуги, может потребоваться получить информацию о вашем турецком паспорте и дате рождения при регистрации. По этому вопросу был подготовлен подробный разъяснительный текст. Разъяснительный текст, подготовленный в рамках Закона о защите персональных данных, доступен на сайте.12. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае если какое-либо из положений настоящего Договора является недействительным, эта недействительность не распространяется на весь Договор, и Договор остается действительным с другими его положениями.13.УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СУД

В спорах, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, уполномочены Потребительский арбитражный комитет Муглы/Бодрума и Суд по делам потребителей. Основная версия настоящего Соглашения подготовлена на турецком языке и пересмотрена в соответствии с турецким правовым законодательством. Версии на других языках предназначены только для информационных целей и ознакомления. В случае каких-либо несоответствий между версиями на разных языках, версия, подготовленная на турецком языке, всегда будет иметь силу и считаться основной и имеющей преимущество.14. ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Настоящий договор автоматически прекращает свое действие (включая услуги, предлагаемые в дополнение к тренингу) по окончании периода обучения с момента приобретения Клиентом пакета тренинга. Клиент может продолжать оставаться в группах Whatsapp или Telegram по окончании тренинга и может выйти из групп в любое время.

Консультант может немедленно расторгнуть Договор, если Клиент или Пользователь не выполняет обязательства, указанные в данном Договоре. В этом случае Клиент не может требовать от Консультанта какой-либо компенсации.15. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со всеми его условиями после прочтения и электронного одобрения Клиентом и завершения оплаты со страницы оплаты. Клиент прочитал и одобрил Договор, зная об этом.

На приобретенную программу обучения, ее продажу и использование распространяются положения Закона о защите прав потребителей, а также положения Положения о дистанционных договорах и соответствующего законодательства.